Gebiedsteams

Gebiedsteams

In iedere gemeente in Noordwest-Friesland is een gebiedsteam actief. Deze teams bestaan uit medewerkers van uw gemeente, van de Dienst en van hulpverleningsorganisaties in uw gemeente. Het team kan u helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen die te maken hebben met sociale zaken, en die dus horen bij de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders). Het gebiedsteam is er dus voor alle inwoners van uw gemeente.

Wat betekent dat voor u?

Heeft u een vraag die te maken heeft met zorg, welzijn, werk of inkomen? Neem dan contact op met uw gebiedsteam. Eén medewerker van het team wordt uw vaste contactpersoon. Deze contactpersoon bespreekt uw situatie en de mogelijke oplossingen met u. Samen kijkt u welke oplossingen u zelf kunt regelen, en of u daar verder nog hulp bij nodig heeft. Uw eigen mogelijkheden en hulp van uw sociale netwerk zijn daarbij erg belangrijk. Bij complexe problemen kan uw contactpersoon de hulp van de rest van het team inschakelen, of helpt u bij het leggen van contact met een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Uw contactpersoon blijft wel uw vaste aanspreekpunt.

Contact opnemen met uw gebiedsteam

U kunt als volgt contact opnemen met uw gebiedsteam:

Het Bildt: info@gebiedsteamhetbildt.nl – 0518-409275

Franekeradeel: info@gebiedsteamfranekeradeel.nl – 0517-380357

Harlingen: gebiedsteam@harlingen.nl – 14 0517

Terschelling: eilandteam@terschelling.nl0562 446244 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur)

Vlieland: vlielandskwartier@vlieland.nl – 0562 452747

Menameradiel: info@gebiedsteammenameradiel.nl – 0518-452346

Leeuwarderadeel: info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl – 058 58 53 790