Aanbestedingen

Aanbestedingen

De overheid als opdrachtgever

De overheid koopt jaarlijks voor 60 miljard euro aan werken, diensten en leveringen in. Een groot deel daarvan is ten behoeve van infrastructuur zoals de aanleg van wegen, bruggen e.d. Een aanzienlijk deel wordt ook ingekocht aan diensten zoals het verlenen van zorg, leerlingen- en Wmo-vervoer enzovoorts. Inkoop is daarmee een belangrijk instrument voor de kwaliteit van de overheidsdienstverlening alsook om een bijdrage te leveren aan bezuinigingsdoelstellingen.

Als ondernemer wilt u een eerlijke kans maken op opdrachten van de (de)centrale overheden. De regelgeving hierover is vertaald vanuit de Europese richtlijnen naar de Aanbestedingswet 2012 (vanaf 1 april 2013 van kracht). Uiteraard conformeert de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân zich hieraan.

Integer en betrouwbaar

Bij het inkopen wil de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân  een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn. Wij willen inkopen tegen de juiste prijs-kwaliteitverhouding in een transparant inkoop- en aanbestedingsproces.

Europese aanbesteding

Als een opdracht een zogenaamde levering of dienst betreft met een opdrachtwaarde van € 207.000 excl. BTW of meer, dan is het houden van een Europese aanbesteding (meestal) verplicht.

Op www.tenderned.nl vindt u een overzicht van alle diensten en leveringen waarop u via een openbare aanbesteding kunt inschrijven. Via deze website kunt u ook automatisch berichten ontvangen over mogelijk interessante opdrachten voor uw bedrijf. U maakt daarvoor eerst uw interesseprofiel aan.

Meer informatie over de Europese aanbestedingsregels vindt u op www.pianoo.nl. PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. PIANOo is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ). PIANOo heeft een stuurgroep met vertegenwoordigers van de doelgroepen.

Overige inkopen

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân verricht ook kleinere aankopen en aanbestedingen waarvoor geen Europese aanbestedingsplicht geldt. Dit betreffen leveringen of diensten die een opdrachtwaarde hebben onder
€ 207.000 excl. BTW. Hierbij wordt een aantal bedrijven uitgenodigd om een offerte uit te brengen of wordt er gegund aan een bedrijf zonder concurrentiestelling. Dit laatste kan als de opdrachtwaarde onder een bepaalde waarde blijft. In het document Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst 2015 – 2017 leest u welke spelregels er gelden bij deze inkopen.

U kunt u zelf ook aanmelden voor eventueel toekomstige opdrachten; aanmelding betekent overigens niet automatisch dat u (altijd) een uitnodiging tot inschrijving ontvangt. Om u aan te melden dient u het contactformulier Inkoop/ aanbesteding in te vullen. Geeft u hierbij aan in welke soort opdrachten u interesse heeft, wat u kunt bieden en welke ervaring u hiermee heeft. Dit ingevulde contactformulier stuurt u vervolgens naar inkoop@sozawe-nw-fryslan.nl.

Heeft u vragen of wilt u informatie?

U kunt uw vragen stellen via inkoop@sozawe-nw-fryslan.nl.