Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (kortweg de Dienst) ondersteunt zeven gemeenten in Noordwest-Friesland bij de uitvoering van verschillende sociale wetten. De Dienst werkt daarbij intensief samen met het gebiedsteam van uw gemeente. Heeft u vragen over werk, inkomen, zorg en ondersteuning? U kunt ze stellen bij uw gebiedsteam. Bent u al cliënt van de Dienst en heeft u een vraag over uw uitkering of voorziening? Dan kunt u op deze website meer informatie vinden.

Agenda

mrt
11
wo
09:15 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
mrt 11 @ 09:15 – 10:15
Leesvoor Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Agenda openbaar deel                                                                                                                                                                                                                                                       Bijlagenummer Opening Vaststellen van de agenda  Mededelingen Ingekomen/uitgaande stukken (a) Brief van Koepel Wmo inzake onrust HH1 en HH2  (b) Reactie bestuur aan Koepel Wmo inzake brief over voorstel om bij het besloten gedeelte aanwezig te zijn (c) Brief van gemeente Terschelling inzake herziene beleidsregels 2015  (d) Brief Humanitas inzake samenwerking professionele en vrijwilligersorganisaties  (e) Brief van gemeente Leeuwarderadeel inzake besluit nota ‘Naar een financieel Vangnet’ (f) Brief van gemeente het Bildt inzake concept herziene begroting 2015  (g) Brief van gemeente Vlieland inzake herziene begroting 2015  (h) Brief van gemeente Terschelling inzake vaststellen nota ‘Naar een financieel Vangnet’  (i)  Brief Dienst inzake Privacy convenant gebiedsteams Noordwest-Frieslandijlage (j)  Raadsvoorstel gemeente Het Bildt naar een nieuw financieel vangnet  (k) Amendement gemeente Harlingen betreffende financieel vangnet  (l) Gemeente Vlieland betreffende besluit HH1 Besluitenlijst bestuur openbare bestuursvergadering 29 januari 2015 Rondvraag Sluiting   
mrt
19
do
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
mrt 19 hele dag
Leesvoor Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.
apr
3
vr
hele dag Goede Vrijdag
Goede Vrijdag
apr 3 hele dag
Leesvoor Op Goede Vrijdag is de Dienst gesloten.

Toon kalender

Veranderingen rond zorg, welzijn, werk en inkomen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 draagt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het gebied van zorg en welzijn over naar gemeenten. Zo wordt de uitvoering van Jeugdzorg een taak voor gemeenten en gaat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ valt over naar de nieuwe WMO. Ook zijn gemeenten straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijkertijd moeten deze taken uitgevoerd worden met minder geld. Op deze pagina’s staat wat er verandert en wat dat voor u betekent.