Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (kortweg de Dienst) ondersteunt zeven gemeenten in Noordwest-Friesland bij de uitvoering van verschillende sociale wetten. De Dienst werkt daarbij intensief samen met het gebiedsteam van uw gemeente. Heeft u vragen over werk, inkomen, zorg en ondersteuning? U kunt ze stellen bij uw gebiedsteam. Bent u al cliënt van de Dienst en heeft u een vraag over uw uitkering of voorziening? Dan kunt u op deze website meer informatie vinden.

Agenda

jul
2
do
09:15 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân - locatie West -Terschelling
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân - locatie West -Terschelling
jul 2 @ 09:15 – 10:15
Leesvoor Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Opening Vaststellen van de agenda Mededelingen Ingekomen/uitgaande stukken a. Brief inzake motie Jaarlijkse evaluatie Wmo 2015 b. Brief inzake moties vrijstelling kleine ondernemers voor klachten- en medezeggenschapsregeling Besluitenlijst openbare bestuursvergadering 27 mei jl. Besluitenlijst bestuur openbaar Adviesnota inzake herbeoordeling boetebesluiten (ter besluitvorming) Herbeoordelen onherroepelijke boetebesluiten  Verordening Adviesraad Sociaal Domein (ter besluitvorming) Adviesnota inzake verordening adviesraad sociaal domein NWF  Adviesnota inzake plan van aanpak kwaliteitsbeleid (ter besluitvorming) Adviesnota inzake plan van aanpak kwaliteitsbeleid Adviesnota inzake plan van aanpak schuldpreventie (ter besluitvorming) Adviesnota inzake plan van aanpak Schuldhulpverlening Adviesnota inzake aanpak mantelzorg (ter besluitvorming) Adviesnota inzake mantelzorg Adviesnota inzake plan van aanpak participatiewet (ter besluitvorming) Adviesnota inzake plan van aanpak participatiewet Adviesnota inzake aanpak afbouw arbeidspool (ter besluitvorming) Adviesnota ombouw arbeidspool naar lks 23.  Adviesnota inzake beëindigen verzending Nieuwsflits aan Wmo- en bijstandscliënten Adviesnota inzake stopzetten Nieuwsflits – Dienst Sozawe NWF  Rondvraag Sluiting  
jul
23
do
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
jul 23 hele dag
Leesvoor Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.

Toon kalender

Veranderingen rond zorg, welzijn, werk en inkomen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 draagt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het gebied van zorg en welzijn over naar gemeenten. Zo wordt de uitvoering van Jeugdzorg een taak voor gemeenten en gaat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ valt over naar de nieuwe WMO. Ook zijn gemeenten straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijkertijd moeten deze taken uitgevoerd worden met minder geld. Op deze pagina’s staat wat er verandert en wat dat voor u betekent.