Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (kortweg de Dienst) ondersteunt zeven gemeenten in Noordwest-Friesland bij de uitvoering van verschillende sociale wetten. De Dienst werkt daarbij intensief samen met het gebiedsteam van uw gemeente. Heeft u vragen over werk, inkomen, zorg en ondersteuning? U kunt ze stellen bij uw gebiedsteam. Bent u al cliënt van de Dienst en heeft u een vraag over uw uitkering of voorziening? Dan kunt u op deze website meer informatie vinden.

Agenda

mei
24
zo
hele dag Pinksteren
Pinksteren
mei 24 – mei 25 hele dag
Leesvoor Met Pinksteren is de Dienst gesloten.
hele dag Pinksteren
Pinksteren
mei 24 – mei 25 hele dag
Leesvoor Met Pinksteren is de Dienst gesloten.
mei
27
wo
09:15 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
mei 27 @ 09:15 – 10:15
Leesvoor Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Opening Vaststellen van de agenda Mededelingen Ingekomen/uitgaande stukken a) Vragen van het lid Leijten over rechterlijke uitspraken met betrekking tot de Wmo Besluitenlijst openbare bestuursvergadering 23 april jl. 20150423 Besluitenlijst bestuur openbaar Adviesnota inzake Mentorschap project bestuurders Fryslân West (ter besluitvorming) a) Adviesnota inzake Mentor project Fryslan West  b) Mentor project Fryslan West Moties VVD Menameradiel inzake vrijstelling kleine ondernemers voor Klachten- en medezeggenschapsregeling (ter besluitvorming) a) Bestuursadvies moties VVD Menameradiel inzake vrijstelling kleine ondernemers voor klachten- en medezeggenschapsregeling b) Adviesnota Bestuur amendementen jaarlijkse evaluatie Wmo Stand van zaken cliëntenparticipatie (ter bespreking) a) voorbespreking cliëntparticipatie sociaal domein Rondvraag Sluiting
jun
22
ma
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
jun 22 hele dag
Leesvoor Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.

Toon kalender

Veranderingen rond zorg, welzijn, werk en inkomen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 draagt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het gebied van zorg en welzijn over naar gemeenten. Zo wordt de uitvoering van Jeugdzorg een taak voor gemeenten en gaat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ valt over naar de nieuwe WMO. Ook zijn gemeenten straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijkertijd moeten deze taken uitgevoerd worden met minder geld. Op deze pagina’s staat wat er verandert en wat dat voor u betekent.