Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen. En wij van De Dienst; wij adviseren over die voorzieningen. En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning. Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Agenda

dec
19
di
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
dec 19 hele dag
Leesvoor Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.
dec
21
do
10:30 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
dec 21 @ 10:30 – 11:30
Leesvoor Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Agenda openbaar gedeelte: Vaststellen van de agenda Mededelingen Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van 30 november 2017 Ingekomen / uitgaande stukken 4. oplegger openbaar 4a VNG Ledenbrief Regresrecht Wmo- overeenkomst 2018 4b.Voorstel Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet en Wmo Verordening maatschappelijke ondersteuning 5a. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 5b. Bijlage 1 Verordening Wmo 2018 5c. Bijlage 2 Overzicht van veranderingen Wmo Beleggen toezichthoudende functie en vaststellen protocol calamiteitenonderzoek Wmo 6a. Reactief Toezicht Calamiteitenonderzoek Wmo 6b. Bijlage 1 Protocol calamiteitenonderzoek Wmo NWF 6c. Bijlage 2 Schema processtappen Verordening Jeugdhulp 2018 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân 7a. Adviesnota Verordening Jeugdhulp 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân 7b. Bijlage 1 Verordening Jeugdhulp 2018 7c. Bijlage 2 Overzicht van veranderingen Jeugd Vaststellen drie verordeningen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ 8a. Verordeningen Participatiewet 8b. Reintegratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018 8c. Verordening Individuele InkomensToeslag P-wet 2018 8d. Verordening Individuele Studie Toeslag Startnotitie Schuldhulpverlening 9a. startnotitie schuldhulpverlening 9b. Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 tevens geldend over 2016-2018 Wijziging CAR-UWO loopbaanadvies 10a. Wijziging CAR-UWO loopbaanadvies 10b. Bijlage wijziging CAR-UWO loopbaanadvies Wijziging CAR-UWO derde jaar WW 11a. Wijziging CAR-UWO derde jaar WW 11b. Bijlage wijziging CAR-UWO derde jaar WW Inkoop- en aanbestedingsbeleid 12a. Wijziging inkoopbeleid MT 12b. Bijlage Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017- 2020 Rondvraag  
dec
25
ma
hele dag Kerstmis
Kerstmis
dec 25 – dec 26 hele dag
Leesvoor Met Kerstmis is de Dienst gesloten.
hele dag Kerstmis – Dienst gesloten
Kerstmis – Dienst gesloten
dec 25 – dec 26 hele dag
Leesvoor Met Kerstmis is de Dienst gesloten.

Heeft u financiële vragen of problemen?

Het is niet altijd eenvoudig om goed zicht te houden op uw financiën. U kunt soms het overzicht kwijtraken. Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Heeft u moeite met rondkomen? Heeft u financiële vragen of problemen? Inwoners van Noordwest-Friesland kunnen gratis gebruik maken van de geldplannen van Startpunt Geldzaken of van hulp van organisaties in de regio.