Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (kortweg de Dienst) ondersteunt zeven gemeenten in Noordwest-Friesland bij de uitvoering van verschillende sociale wetten. De Dienst werkt daarbij intensief samen met het gebiedsteam van uw gemeente. Heeft u vragen over werk, inkomen, zorg en ondersteuning? U kunt ze stellen bij uw gebiedsteam. Bent u al cliënt van de Dienst en heeft u een vraag over uw uitkering of voorziening? Dan kunt u op deze website meer informatie vinden.

Agenda

Dec
15
do
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Dec 15 hele dag
Leesvoor Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.
09:00 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Dec 15 @ 09:00 – 10:00
Leesvoor Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Agenda Vaststellen van de agenda Mededelingen Verslag openbare vergadering 17 november 2016  Ingekomen/ uitgaande stukken Herziene begroting 5a-adviesnota-vaststellen-concept-herziene-begroting-2017 5b-concept-herziene-begroting-2017-dienst-sozawe-nw-fryslan-versie-1-dd-15-11-2016 5c-bijstellingen-concept-herziene-begroting-2017-dienst-szw-nwf-15-11-2016 5d-brief-aan-colleges-concept-herziene-begroting-2017-versie-concept Rondvraag  
Dec
25
zo
hele dag Kerstmis
Kerstmis
Dec 25 – Dec 26 hele dag
Leesvoor Met Kerstmis is de Dienst gesloten.
hele dag Kerstmis
Kerstmis
Dec 25 – Dec 26 hele dag
Leesvoor Met Kerstmis is de Dienst gesloten.
Jan
1
zo
hele dag Nieuwjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Jan 1 hele dag
Leesvoor Op Nieuwjaarsdag is de Dienst gesloten.
00:00 Wijziging bijstandsbedragen
Wijziging bijstandsbedragen
Jan 1 @ 00:00
Leesvoor Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar worden de bijstandsbedragen aangepast. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele bedragen.

Wijziging telefoonnummer Wmo collectief vervoer

Vanaf 1 oktober 2016 kunt u Taxibedrijf Waaksma voor Wmo collectief vervoer bereiken via telefoonnummer: 0517-74 50 30.