Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (kortweg de Dienst) verzorgt de uitvoering van verschillende sociale wetten voor acht gemeenten in Noordwest Friesland. Woont u in gemeente Vlieland, Terschelling, Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt, Leeuwarderadeel of Ferwerderadiel? Dan kunt u bij de Dienst terecht voor onder andere ondersteuning bij werk en inkomen (onder andere WWB, bijstand) en ondersteuning rond zorg en welzijn (Wmo).

Agenda

dec
18
do
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
dec 18 hele dag
Leesvoor Als u een WWB-uitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.
09:15 Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
dec 18 @ 09:15 – 10:15
Leesvoor
dec
25
do
hele dag Kerstmis
Kerstmis
dec 25 – dec 26 hele dag
Leesvoor Met Kerstmis is de Dienst gesloten.

Toon kalender

Veranderingen rond zorg, welzijn, werk en inkomen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 draagt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het gebied van zorg en welzijn over naar gemeenten. Zo wordt de uitvoering van Jeugdzorg een taak voor gemeenten en gaat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ valt over naar de nieuwe WMO. Ook zijn gemeenten straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijkertijd moeten deze taken uitgevoerd worden met minder geld. Op deze pagina’s staat wat er verandert en wat dat voor u betekent.