Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (kortweg de Dienst) ondersteunt zeven gemeenten in Noordwest-Friesland bij de uitvoering van verschillende sociale wetten. De Dienst werkt daarbij intensief samen met het gebiedsteam van uw gemeente. Heeft u vragen over werk, inkomen, zorg en ondersteuning? U kunt ze stellen bij uw gebiedsteam. Bent u al cliënt van de Dienst en heeft u een vraag over uw uitkering of voorziening? Dan kunt u op deze website meer informatie vinden.

Agenda

apr
22
wo
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
apr 22 hele dag
Leesvoor Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.
apr
23
do
11:00 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
apr 23 @ 11:00 – 12:00
Leesvoor Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Opening Vaststellen van de agenda Mededelingen Ingekomen/uitgaande stukken a) Brief van FSU inzake herbeoordeling boetebesluiten  b) Brief van gem Terschelling inzake herziene begroting 2015 Besluitenlijst openbare bestuursvergadering 9 april jl.  – bestand volgt Vaststellen: Concept begroting 2016 a) Adviesnota vaststellen conceptbegroting 2016 b) Brief aan colleges concept begroting 2016 versie 8 april c) Concept Begroting 2016 Dienst SoZaWe NW Fryslan versie 2 Memo inzake samenwerking 0-de lijn  – bestand volgt Rondvraag Sluiting
apr
27
ma
hele dag Koningsdag
Koningsdag
apr 27 hele dag
Leesvoor Op Koningsdag is de Dienst gesloten.
hele dag Koningsdag
Koningsdag
apr 27 hele dag
Leesvoor Op Koningsdag is de Dienst gesloten.
mei
5
di
hele dag Bevrijdingsdag
Bevrijdingsdag
mei 5 hele dag
Leesvoor Op Bevrijdingsdag is de Dienst gesloten.
hele dag Bevrijdingsdag
Bevrijdingsdag
mei 5 hele dag
Leesvoor Op Bevrijdingsdag is de Dienst gesloten.
mei
14
do
hele dag Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
mei 14 hele dag
Leesvoor Op Hemelvaartsdag is de Dienst gesloten.
hele dag Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
mei 14 hele dag
Leesvoor Op Hemelvaartsdag is de Dienst gesloten.

Toon kalender

Veranderingen rond zorg, welzijn, werk en inkomen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 draagt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het gebied van zorg en welzijn over naar gemeenten. Zo wordt de uitvoering van Jeugdzorg een taak voor gemeenten en gaat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ valt over naar de nieuwe WMO. Ook zijn gemeenten straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijkertijd moeten deze taken uitgevoerd worden met minder geld. Op deze pagina’s staat wat er verandert en wat dat voor u betekent.