Contact gemeente Leeuwarden

Op 1 januari 2018 fuseert gemeente Leeuwarderadeel met gemeente Leeuwarden. Inwoners van het huidige Leeuwarderadeel kunnen vanaf die datum met al hun vragen over zorg, welzijn, opvoeding, werk, participatie en inkomen terecht bij gemeente Leeuwarden. Dat kan via telefoonnummer 14058.

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen. En wij van De Dienst; wij adviseren over die voorzieningen. En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning. Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Agenda

jan
23
di
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
jan 23 hele dag
Leesvoor Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.
jan
25
do
09:00 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
jan 25 @ 09:00 – 10:00
Leesvoor Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Agenda: Vaststellen van de agenda Mededelingen Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van 21 december 2017 Ingekomen / uitgaande stukken 4. oplegger openbaar 4a. Advies Digitale Sociale Kaart Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 5a. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018, versie 2 5b. Bijlage 1 Verordening Wmo 2018, versie 2 Wijziging CAR-UWO correctie 3e jaar WW 6a. wijziging CAR-UWO correctie 3e jaar WW 6b. Bijlage bij wijziging CAR-UWO correctie 3e jaar WW Rondvraag