Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (kortweg de Dienst) ondersteunt zeven gemeenten in Noordwest-Friesland bij de uitvoering van verschillende sociale wetten. De Dienst werkt daarbij intensief samen met het gebiedsteam van uw gemeente. Heeft u vragen over werk, inkomen, zorg en ondersteuning? U kunt ze stellen bij uw gebiedsteam. Bent u al cliënt van de Dienst en heeft u een vraag over uw uitkering of voorziening? Dan kunt u op deze website meer informatie vinden.

Agenda

Sep
1
do
09:15 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Sep 1 @ 09:15 – 10:15
Leesvoor Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Agenda: Vaststellen van de agenda Mededelingen Verslag AB vergadering openbaar 29 juni 2016 Ingekomen / Uitgaande stukken: a. Jaarverslag Stichting Leergeld Leeuwarden b. Brief van gemeente Terschelling – begroting 2017 c. Brief van gemeente Franekeradeel – begroting 2017 d. Brief van gemeente Leeuwarderadeel – begroting 2017 e. Brief van gemeente Het Bildt – begroting 2017 f. Brief van gemeente Leeuwarderadeel – jaarrekening 2015  g. SUWInet gebruik bij de Dienst SoZaWe NWF – tbv AB-vergadering 1-9-16 g.1 Aanbiedingsbrief Stas aan Tweede Kamer Evaluatie Vertrouwenpersoon 2015-2016 a. Advies betreffende evaluatie vertrouwenspersoon 2015-2016 b. Eindevaluatie 2015-2016 vertrouwenspersoon sociaal domein Noordwest Fryslân.. Huishoudelijke Hulp Advies betreffende voorstel Huishoudelijke Hulp Rondvraag Sluiting    
Sep
21
wo
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Sep 21 hele dag
Leesvoor Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.
Sep
29
do
09:15 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Sep 29 @ 09:15 – 10:15
Leesvoor Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Agenda volgt.