Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen. En wij van De Dienst; wij adviseren over die voorzieningen. En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning. Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Agenda

jun
29
do
11:00 Bestuursvergadering @ Lokaal 55
Bestuursvergadering @ Lokaal 55
jun 29 @ 11:00 – 12:00
Leesvoor Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Agenda: Vaststellen van de agenda Mededelingen Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van 1 juni 2017 Ingekomen / uitgaande stukken 4. oplegger AB openbaar a)  Brief Leeuwarderadeel begroting 2018 b) Brief Vlieland begroting 2018 c. Brief Franekeradeel begroting 2018 Jaarrekening 2016 a. Adviesvoorstel vaststellen jaarstukken 2016 b. Concept jaarstukken 2016 De Dienst Noardwest Fryslan versie 1 dd 22-6-2017 Adviesvoorstel ‘in actie met het Kansen voor Kinderen budget’ Rondvraag
jul
1
za
00:00 Wijziging bijstandsbedragen
Wijziging bijstandsbedragen
jul 1 @ 00:00
Leesvoor Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar worden de bijstandsbedragen aangepast. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele bedragen.

Heeft u financiële vragen of problemen?

Het is niet altijd eenvoudig om goed zicht te houden op uw financiën. U kunt soms het overzicht kwijtraken. Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Heeft u moeite met rondkomen? Heeft u financiële vragen of problemen? Inwoners van Noordwest-Friesland kunnen gratis gebruik maken van de geldplannen van Startpunt Geldzaken of van hulp van organisaties in de regio.